Regulamin

I. Zakres i przedmiot regulaminu:

 1. Holiday Boat Gdańsk  Spółka Jawna, Ul. A. Abrahama 13/15, 81-352 Gdynia, REGON: 381829192, NIP: 5423336715 prowadzi dystrybucję biletów na rejsy oficjalnym kanałem sprzedaży hbgdansk.pl.
 2. Niniejszy regulamin opisuje procedurę dokonania rezerwacji biletów przy wykorzystaniu hbgdansk.pl.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a hbgdansk.pl dochodzi w momencie zapisania przez Klienta rezerwacji. Zapisując rezerwację, Klient potwierdza akceptację oraz zapoznanie się z regulaminem.

II. Zasady i warunki zakupu biletów:

 1. W celu dokonania zakupu  biletów na wybrany rejs, Klient zobowiązany jest do złożenia rezerwacji za pośrednictwem formularza na stronie hbgdansk.pl.
 2. Rezerwując bilety przez formularz dostępny na stronie hbgdansk.pl, Klient zobowiązany jest do wskazania wybranej trasy, daty i godziny rejsu, liczby rezerwowanych miejsc oraz podania prawidłowych danych osobowych lub służbowych, wybrania formy płatności, zaakceptowania regulaminu i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Opcjonalnie, Klient może zamówić także subskrybcję newslettera Holiday Boat Gdańsk.
 3. Przed zapisaniem rezerwacji, Klient informowany jest o łącznej wartości zamówienia. Zapisując rezerwację, Klient oświadcza gotowość do niezwłocznej zapłaty należnej kwoty.
 4. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 6. Bilety wysyłane są na adres e-mail po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta. W przypadku nieopłacenia rezerwacji w wyznaczonym terminie, zablokowane wcześniej bilety są automatycznie zwalniane i ponownie trafiają do sprzedaży, a zapisana rezerwacja zostaje usunięta.
 7. Za pośrednictwem hbgdansk.pl, Klient może nabyć bilety wyłącznie w formie biletu elektronicznego. Otrzymane potwierdzenie zakupu należy wydrukować bądź też przedstawić w formie elektronicznej obsłudze pokładowej.
 8. Bilet tradycyjny dostępny do nabycia wyłącznie na pokładach statków Holiday Boat Gdańsk.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres e-mail.

III. Zmiany rezerwacji, zwroty biletów i zgłoszenia reklamacji:

 1. Zmiany rezerwacji możliwe są wyłącznie w bezpośrednim uzgodnieniu z Holiday Boat Gdańsk. Zmiany rezerwacji nie są możliwe za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na hbgdansk.pl.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 4. Ewentualne reklamacje zakupionych usług należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail przewoźnika: info@hbgdansk.pl. Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni od ich zgłoszenia.

IV. Polityka prywatności:

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) jest: Holiday Boat Gdańsk Spółka Jawna, ul.  A. Abrahama 13/15, 81-352 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000758019, REGON: 381829192, NIP: 5423336715.
 2. Holiday Boat Gdańsk Spółka Jawna przetwarza dane osobowe wymagane w formularzu rezerwacyjnym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji umowy i zakupów.
 4. Dane osobowe przechowujemy do czasu wygaśnięcia umowy, ale z zastrzeżeniem, że mogą być one przechowywane w celach procedowania reklamacji, celach statystycznych, marketingowych oraz rozliczeniowych w sytuacjach, w których jest to wymagane lub dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Do kontaktu z Administratorem służy następujący adres e-mail: info@hbgdansk.pl. Poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych Klient może zażądać dostępu do swoich danych w celu ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Do prawidłowego korzystania ze strony hbgdansk.pl niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej zgodnej ze standardem HTML5 oraz z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony pośrednika płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia na sprzedawanych biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacyjnych podczas wydarzenia oraz wyeliminowania procedury zakupu biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem.
 4. Każda próba zakupu biletów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem jest wykroczeniem (Art. 133 Kodeksu wykroczeń) i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Bilety będące przedmiotem ofert odsprzedaży z zyskiem mogą zostać unieważnione. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi zwrotu środków za bilety zakupione w celu dalszej sprzedaży z zyskiem.
 5. Holiday Boat Gdańsk zastrzega sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu rejsów. Kupując bilet, Klient automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku.
 6. Kwestie nie ujęte w regulaminie zaleca się rozwiązywać polubownie. Wszelkie nierozwiązane spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 7. Regulamin obowiązuje od dn. 01 stycznia 2020 roku.
Close Menu
Translate »